ਆਰਸੀ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ....

ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ

ਆਰਸੀ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

Sunday, January 10, 2010

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਅੰਗ ਸੰਗ) - ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ - ਲੇਖ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ

ਲੇਖ

ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉਲੀਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਤੁਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

-----

ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੁਗਨੂੰ ਬਣਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਲਾ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਗਦੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਣ

-----

ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਨਵੇਂ-ਪਨ ਅਤੇ ਸੱਜਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਬਗੈਰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਾਮਬੰਦਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਇਆ ਲੋਕ-ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਣੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਪਰ ਇਹ ਰਹਿਬਰ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਧੁੱਪ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਾ ਢੋਣਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

------

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਮਿਆਂ ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ-ਮੱਥਿਆਂ ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਅਜਿਹੇ ਨ੍ਹੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ

-----

ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੌਧਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੰਢਾਈ ਜਾਣਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੋ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਢ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਰੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇਅਧੂਰਾ ਪਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

-----

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਊਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲਵੇ, ਨਵੇਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉੱਡਣ-ਖਟੋਲਿਆਂ ਚ ਉੱਡੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ-ਨਕੋਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਕਵਿਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਅੰਦਰ :

ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹਵੇ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ

ਗਲ਼ੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਕਦੇ ਨਾ ਝੱਲੇ ਨੇਰ੍ਹਾ

ਅੰਬਰੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਡਣਾ ਚਾਹੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਉਚੇਰਾ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ

********

ਬਦਲ ਗਏ ਇੰਜ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ

ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾਫੇਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇਰੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੀਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਮਿੱਤਰ-ਬੇਲੀ, ਸਕੇ-ਸਨੇਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਚਿੱਠੀਉ-ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਗਏਗੱਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਵੀ

-----

ਟੈਲੀਫੂਨ ਆਇਆਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇਵਿਚ-ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾਪੇਜਰ ਆਇਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫ਼ਟਕੜੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ

-----

ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲਿੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਅਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਚਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹ-ਭਿੱਜੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਨੇਹ ਜੀਊਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

-----

ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ / ਵਕਤ ਆ ਗਿਆਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਅ-ਭਰਿਆ, ਮੋਹ-ਭਰਿਆ, ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਏਨੀ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੋਹ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ

-----

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਇੰਜ ਬਦਲ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਨਵ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜੌਹਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀਉਂਜ ਤਾਂ ਲੱਗਪਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਨਵ

No comments: